U W A G A !

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie przypadku pogryzienia jednej z osób przez psa na terenie osiedla przypominamy o przestrzeganiu postanowień

„REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY…”:

„… 24. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich poza teren Osiedla. Na terenie Osiedla psy powinny być prowadzone na smyczy, a agresywne psy w kagańcu. Właściciel zobowiązany jest do sprawowania ciągłego dozoru nad ich zachowaniem.”

Administracja