PRZYWRÓCENIE TERMINÓW I GODZIN ZEBRAŃ
ZARZĄDU WSPÓLNOTY
ORAZ DYŻURÓW ADMINISTRATORA NA OSIEDLU!

W związku ze zniesieniem części obostrzeń od dnia 1 czerwca 2020 roku
przywrócone zostają wcześniejsze terminy i godziny zebrań
Zarządu Wspólnoty oraz dyżurów Administratora na osiedlu.
W czasie dyżurów przyjmowane będą wyłącznie osoby posiadające
maseczki zakrywające usta i nos.

Administracja