ZAWIADOMIENIE!

KRÓLÓW POLSKICH 1 dotyczy lokali nr: 4, 6, 22;
KRÓLÓW POLSKICH 3 dotyczy lokali nr: 12, 16, 17, 19;
ORŁÓW PIASTOWSKICH 82 dotyczy lokali nr: 23, 30, 36, 38, 43;
ORŁÓW PIASTOWSKICH 84 dotyczy lokali nr: 3, 13, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 30. 32, 41;
WARSZAWSKA 58B dotyczy lokali nr: 7, 15, 30, 33, 35, 44, 49, 50, 52, 63, 65, 66, 69, 70, 84, 88A.

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla „Gołąbki 1” oraz Zakład Usług Kominiarskich informują, że w dniu:

17 GRUDNIA 2019 (WTOREK)

w godz. 17:00 – 19:00

odbędzie się przegląd przewodów kominowych – II TERMIN.

W przypadku nieudostępnienia w/w lokali – właściciel będzie zobowiązany do wykonania kontroli na własny koszt i dostarczenia opinii do administracji/zarządcy.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązek udostępnienia lokalu określają: Ustawa z dnia 24 06 1994 r. o własności lokali (Dz.U.nr 85 poz.388,art.13,ust.2)–Prawa i obowiązki właścicieli lokali. Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa Budowlanego określa: Ustawa z dnia 07 07 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, art. 90-94, rozdz. 9) – Przepisy karne.

Telefon kontaktowy do wykonawcy: 600 760 191, 519 754 351, 606 408 188
USŁUGI KOMINIARSKO-BUDOWLANE
KOMAX Spółka Cywilna Andrzej Mróz, Magdalena Mróz
DZIELNA 74 M. 12, 01-029 WARSZAWA
NIP: 5272861090, REGON: 380980099

WŁAŚCICIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDOSTĘPNIENIA LOKALI W WYZNACZONYCH GODZINACH PRZEGLĄDU.