WNIOSKI NA ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali o przedstawienie
do dnia 31 stycznia 2021 r. propozycji zadań do realizacji w ramach
Funduszu Remontowego na 2021 r. Powyższe propozycje prosimy składać
w formie pisemnej u Administratora podczas dyżuru na Osiedlu lub przesłać
na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja