PROPOZYCJE ZADAŃ NA ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI

W dniu 15 marca 2019 roku o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie, przy ul. Keniga 20 odbędzie się Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali o przedstawienie do dnia 10 lutego 2019 r. propozycji zadań do realizacji w ramach Funduszu Remontowego na 2019 r.

Powyższe propozycje prosimy składać w formie pisemnej u Administratora podczas dyżuru na Osiedlu lub przesłać na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja