UTRUDNIONY WJAZD I WYJAZD!

W dniach 14 – 15.06.2018 r. w godz. 9:00 – 18:00
prowadzone będą prace związane z remontem korytka ściekowego znajdującego
się przy bramie garażowej budynku przy ul. Warszawskiej 58B.
W czasie prac wjazd i wyjazd z garażu będą utrudnione, prosimy o zachowanie ostrożności.

Administracja