SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie naszego osiedla, zgodnie z postanowieniami:

„REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO”.

W związku z powyższym, prosimy o usunięcie z pomieszczenia suszarni znajdującej się w kl. nr 2 budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82 kartonów, doniczek, mebli, lodówki, telewizora itp. rzeczy do dnia 14 stycznia 2019 r.

Po wskazanym terminie w/w rzeczy zostaną usunięte przez firmę sprzątającą.

Administracja