W związku z modernizacją instalacji ciepłej wody w węźle cieplnym budynków:

„A” – Orłów Piastowskich 82 i „EF” – Warszawska 58

w dniu 6 listopada 2017 roku w godzinach 9:00 – 16:00

wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do lokali.

Administracja