KONTA BANKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA "GOŁĄBKI 1"

  • Konto przeznaczone do opłaty funduszu bieżącego (eksploatacja, media, inne opłaty):

44 1020 1055 0000 9802 0371 3591


  • Konto przeznaczone do opłaty funduszu remontowego i funduszu celowego:

27 1020 1055 0000 9202 0371 3609


  • Konto przeznaczone do opłaty za korzystanie z osiedlowej sieci internetowej:

37 1020 1055 0000 9302 0379 4278


Opłaty należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku nie uregulowania należności do 15 każdego miesiąca będą naliczane odsetki ustawowe.

ostatnia aktualizacja
/27-05-2021/ admin