PRZEGLĄD BUDOWLANY!

W dniu 09.11.2020 r. w godz. 17:00 – 19:00 przeprowadzony zostanie przegląd budowlany w lokalach mieszkalnych nie udostępnionych w pierwszym terminie. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali, w celu sprawdzenia stanu technicznego.
Wykonawca firma RAMO tel. 537 796 265

Administracja