KARA ZA BRAK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z umieszczeniem w pojemniku na szkło odpadów zmieszanych, co skutkowało brakiem wywozu odpadów szklanych
z tego pojemnika przez firmę MPO przypominamy, że w przypadku stwierdzenia braku właściwej segregacji odpadów Urząd Miasta naliczał będzie karę dla wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej w kwocie 170,00 zł za lokal miesięcznie.

Administracja