Zawiadomienie Zarządu Wspólnoty

Zawiadomienie

Informujemy, że z przyczyn osobistych jeden z Członków Zarządu nie może wypełniać powierzonych
mu obowiązków Członka Zarządu. W związku z powyższym i zgodnie z zapisem w Statucie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I, Członek Zarządu został zawieszony w pełnieniu swoich funkcji.
Do czasu wyboru nowego Członka Zarządu, Zarząd pracuje w składzie dwuosobowym. Wybór nowego Członka Zarządu lub przywrócenie zawieszonego, odbędzie się na najbliższym Walnym Zebraniu Właścicieli.
Planowany termin zebrania 1 połowa marca 2024 r.

Administracja