BRAK WODY

W związku z wymianą wodomierza głównego budynku
przy ul. Orłów
Piastowskich 84 przez MPWiK
w dniu
17.10.2022 r. w godz. 8:00 – 9:00 wystąpi przerwa
w dostawie ciepłej i zimnej wody
do lokali mieszkalnych.

Administracja