BRAK CIEPŁEJ WODY!

W związku z usuwaniem awarii na instalacji ciepłej wody w budynku
przy ul. Królów
Polskich 1 w dniu 23 marca 2021 r. w godz. 9:00- 12:00
wystąpi przerwa w dostawie ciepłej
wody do lokali. Ponadto w pionie łazienkowym lokali: 21, 26, 31 i 36 wystąpi w tym czasie przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Administracja