Wymiana wodomierzy w budynku „A”

PIAS-KAN” Sp. z o.o.
01-424 Warszawa
Aleja Prymasa Tysiąclecia 78 D
tel./fax (022) 837-40-60
e-mail: info@piaskan.pl

Orłów Piastowskich 82
Szanowni Państwo
W dniach 24-25.10.2022
w godzinach 10.00-18.00
odbędzie się
OBOWIĄZKOWA WYMIANA WODOMIERZY
W LOKALACH MIESZKALNYCH

Według następującego harmonogramu:
24.10.2022 – lokale od 1 do 30
25.10.2022 – lokale od 31 do 60a

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie
lokali,
przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.
W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.
Monterzy będą posiadali identyfikatory firmy PIASKAN.
Monter : 881 741 502
(czynny w godzinach wymian)