O G Ł O S Z E N I E

W dniu 19.06.2024 r. w godz. 11:00 – 12:00 sprzątane będzie pomieszczenie wózkowni na klatce schodowej nr 1 w budynku
przy
ul. Warszawskiej 58B. W związku z powyższym prosimy
o usunięcie wózków, rowerów oraz innych przedmiotów z w/w pomieszczenia.

Administracja