REMONT POSADZKI W GARAŻU

W dniach 03-05.08.2023 r. wykonywane będą prace związane
z miejscowym remontem posadzki przy korycie ściekowym w garażu budynku przy ul. Orłów Piastowskich 84.

W związku z powyższym poruszanie się pojazdami
w w/w terminie w garażu będzie niemożliwe
. Za uszkodzenia pojazdów podczas wykonywania w/w prac nie ponoszą odpowiedzialności Wykonawca, Zarząd WM i Administracja.

Administracja