PRZEGLĄD BUDOWLANY

W dniu 28.10.2020 r. w godz. 16:30 – 20:00 przeprowadzony zostanie
przegląd budowlany w lokalach mieszkalnych w budynkach przy
ul. Orłów Piastowskich 82 i 84. W związku z powyższym prosimy
o udostępnienie lokali, w celu sprawdzenia stanu technicznego.

Wykonawca firma RAMO tel. 537 796 265

 

Administracja