PISMA MIESZKAŃCÓW DO ZARZĄDU WSPÓLNOTY I ODPOWIEDZI NA NIE

Temat: Fotowoltaika

Odpowiedź Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki 1” na pismo mieszkańców z dnia 12-05-2021 roku (Uchwała nr 5/2020).

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki 1 w Warszawie (25-05-2021)

Pismo mieszkańców do zarządu wspólnoty z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych.

♦ Pismo fotowoltaika (12-05-2021)

 

ostatnia aktualizacja
/21-07-2021/ admin