BRAK CIEPŁEJ WODY

W związku z modernizacją instalacji ciepłej wody
w węzłach cieplnych budynków wystąpi przerwa
w dostawie ciepłej wody do lokali mieszkalnych według
poniższego harmonogramu:

– ul. Królów Polskich 1- 04.07.2024 r. w godz. 9:00 – 12:00;
– ul. Warszawska 58B – 04.07.2024 r. w godz. 13:00 – 16:00;
– ul. Orłów Piastowskich 82 – 05.07.2024 r. w godz. 9:00 – 12:00;
– ul. Orłów Piastowskich 84 – 05.07.2024 r. w godz. 11:00 – 14:00.

Administracja